Trang đầu » CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG » CÁC LOẠI VÒNG BI VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN LỰC

CÁC LOẠI VÒNG BI VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN LỰC

Univab là một hội viên chính thức của Kabetex và
có thể chào bán các loại hàng như dưới đây:

  •  Các loại vòng bi
  •  Đệm vòng bi và chốt quay
  •  Thiết bị truyền lực 
  •  Mô tơ điện
  •  Thiết bị khí lực học
  • Thiết bị thủy lực
  • Các loại dụng cụ cầm tay 

Xin bạn hãy gửi các thư hỏi hàng về địa chỉ info@univab.com