Trang đầu » Phần giới thiệu » Về Lịch sử của Công ty

Về Lịch sử của Công ty

Ông Tomas Fredeby là ngươì thành lâp ra Công ty từ năm 1985.
Ngay từ giưã thâp kỷ 70, taị thành phố Skövde,quê hương của mình,Tomas đã mở môt cửa
hàng chuyên kinh doanh bán lẻ các loại thiêt bị dùng cho ngành trang tri nôi thât nhà tắm,
các loại van, ống dẫn, vòng đệm ….phục vụ cho việc tiêu dùng của các quận huyện và các
Công ty lân cận.
Cho tơí năm 1977, Tomas rơì quê hương của mình lên thành phố Göteborg nhận nhiệm vụ
mới tại môt hãng thương mại bán buôn. Trong suốt thơì gian làm việc tại bộ phận xuât
khẩu và công nghiêp của Công ty, Tomas đã luôn để laị một ấn tượng tốt đẹp trong giới
đồng nghiệp của mình về năng lực và kinh nghiệm công tác vì lợi nhuận cuả Công ty.
Một trong những khách hàng đầu tiên đến với Tomas lúc đó là Côngty WP System AB-
Công ty chuyên trách về giai đoan khởi công xây dựng Công trinh Nhà máy Gi ấy và Bột
Bãi Bằng. Đơn hàng đầu tiên là đơn hàng đặt mua hệ thống ống dẫn và van các lọai dùng
cho các trạm bơm và xử lý nước thô.
Nhà máy Giấy Bãi Bằng kể từ đó đến nay vẫn là một trong những khách hàng lớn của Univab.
Trong hơn 25 năm qua,với danh tiếng là môt trong những nhà thương mai có uy tín trong
giới bạn hàng, Univab hiện nay và sẽ mãi mãi duy trì chính sách kinh doanh của mình nhằm
tiếp tục phục vụ và đáp ứng với mọi nhu cầu của ngươì mua.