Trang đầu » Tham khảo

PHẦN THAM KHẢO

Với lich sử kinh doanh suốt hơn 25 năm qua,ngoài  việc thiết lập và củng cố các mối quan hệ thương mại với thị trường trong nước,Univab còn thành công trong việc phát triên và mở rộng các mối quan hệ đó trên phạm vi quốc tế. 

 Xin mời bạn hãy vào trang PDF để tìm hiểu thêm về công ty chúng tôi.